Navigând prin Viață in Claritate

Mesaj de la Consiliul Luminii Strălucitoare

Transmis de Ailia Mira

9 Noiembrie 2016

Salut Prieteni Dragi,

Vă salutăm in iubire.

Imense disrupții au avut loc in experiența voastră in ultimele 24 de ore. Noi știm aceasta, și vedem in aceasta că proiectarea voastră in viitorul intențiilor voastre și gândurilor și calea fluidității manifestării vieții poate să vă destabilizeze. Acest contrast este benefic pentru voi, pentru că indică darurile nerevendicate ale suveranității voastre.

Aveți in voi capacitatea de a crea experiența voastră și noi vă incurajăm să incercați aceasta și să o trăiți. Nu puteți crea o lume in care lucrurile care vă displac nu se intâmplă niciodată. Lumea voastră este una pentru o diversitate a expresiei și individualizării. Puteți, totuși, să creați experiența acestei lumi astfel că voi modelați in modul cel mai intențional experiența voastră și, in acea modelare, creați bucurie in continuă expansiune și toate celelalte lucruri pe care vreți să le simțiți.

Viața este mult mai frumoasă când sunteți implinit. Nu vă puteți indeplini visurile fără a tinde spre vibrația voastră, și aceasta este starea voastră de a fi, care determină ceea ce percepeți și simțiți. De-a lungul șabloanelor de gândire voi ați amplificat și stabilt, creat felul de a gândi, emoțiile voastre și experiența voastră manifestată.

Chiar dacă doriți, ceea ce nu este cazul, puteți trăi in probabilitate, in dezacord sau destituirea acestor principii de energie, deși ele sunt incă in joc și vă modelează viața.  Adevărul ironic: singurul mod in care nu puteți alege liberi este că nu puteți alege in timp ce sunteți intrupați aici, să trăiți in afara acestor legi in cadrul Creației. Există numai câteva legi in termeni de Creație, și dincolo de aceasta, chiar aici, viața voastră vă este larg deschisă. Larg deschisă și atât de liberă ca voi să vă permiteți să solicitați și să stabiliți identitatea și frecvența voastră.

Viața pe Pământ este aducerea acestui adevăr acasă la voi in diferite moduri. Când sunteți focusați pe rezultate externe să generați fericirea voastră, vă simțiți mai puțin capabili. Când sunteți concentrați in alinierea cu mai vastul voi, ca și un mod de prioritate și orientare, atunci vă simțiți mai bine și in acea stare de a vă simți mai bine, lucruri mai bune vă sunt demonstrate vouă.

Universul binevoitor vă sprijină necondiționat. Noi dorim să vă vedem fericiți, deși sunteți complet liberi să alegeți altfel și să vă modelați viața in acord cu orice focus vă face plăcere, și de asemenea să schimbați acest lucru intr-o clipă.

Așa că, peaiubiților, care va fi alegerea? Imbrățișarea libertății? Sau negarea puterilor voastre. Un amestec al lor?

O spunem fără menajamente, că este clar.

Aveți această șansă in orice și in fiecare moment. Poate că nu știți cum să vă folosiți puterile la intregul potențial, dar pe măsură ce incepeți să vă folosiți focusul și dezvoltați mușchiul conștiinței creației și a gândirii intenționale, capacitatea voastră se va extinde.

Nu ați intenționat să fiți aici și să trăiți viața intr-un flux nesfârșit de frustrare vrând mai mult și simțind că este imposibil de realizat.

Există un echilibru liniștit, luminos, clar in oricare și in fiecare dintre voi. Această conexiune sufletească, prezența energiei voastre de esență, este pură și clară și mereu prezentă, mereu valabilă. Voi puteți să invățați să vă relatați la acest izvor interior recunoscând că este energie de incredere și generoasă, sau puteți să nu o faceți. Puteți să vă aliniați cu aceasta ca și busolă a voastră sau să vă uitați in exterior la alți oameni, la căile și intuițiile lor, la opiniile și feedbackul lor. Dacă vă uitați in lumea exterioară pentru călăuzire, veși invăța că aceasta nu funcționează pentru voi, pentru că nu este pentru voi. Nu este a voastră. Ghidarea voastră, care este in particular a voastră este in voi. Voi puteți să o vedeți și reflectată când rezonați cu ceva. Aceea este calea luminată din fața voastră.

Noi pictăm pentru voi contrastul puternic al trăirii unei vieți implinite și inspirate a cunoașterii interioare, o viață care decurge din adevărul vostru, sau o viață a căutării de siguranță, sensului de sine, validare și bucurie, in exteriorul vostru.

Pictăm această imagine in ajutorul clar pentru ca voi să puteți alege explicit.

Totul in lumea voastră este construit din lumină. Există numai o lumină continuă prin toată creația și nimic altceva.

Mai luminoasă sau mai puțin luminoasă este alegerea din fața voastră. Știm că lumina neintreruptă ce se deplasează intr-o strălucire extinsă este infinită și desăvârșește infinit.

Voi singuri vă modelați prezentul, moment de moment și prin urmare vă stabiliți standarde, generați emoții și atrageți gânduri și experiențe care continuă acel punct de focus. Această creație se petrece liber chiar dacă voi alegeți să nu o vedeți in acest fel.

Pe planetă unde sunteți concentrat există un număr infinit de locații in care să se cunoască viață pe Pământ. Unele dintre ele sunt mult mai mult decât briliant populate, iar unele nu. Aceste potențiale se extind exponențial in fiecare moment. Puteți experimenta o viață in care să vă mișcați intr-o continuă creștere a frecvenței mai mari de lumină și conștiință. Pe măsură ce vă orientați, amplificați, schimbați și vă concentrați atenția astfel incât să experimentați.

Considerați acest lucru și alegeți ce doriți cu adevărat. Dați-vă voie să vă cereți libertatea care este a voastră.

Noi nu putem să o facem pentru voi, și nici altcineva nu o poate face. Dar, noi sperăm azi, să arătăm și să luminăm drumul, făcându-l mai ușor și simplu pentru voi. Indiferent de zgomotul din jurul vostru, această cărare luminoasă, autentic emoționantă, este stabilă și disponibilă.

Noi suntem cu voi, in iubire.

Noi suntem Consiliul de Lumină

http://www.expectwonderful.com/blog_index.html