Urme de pași în Nisip!

Semne pe Parcursul Călătoriei!

c2e02566ffe827159214f55fb9978e35Deano
4 Septembrie 2017

Oriunde am tendința de a merge, acolo există întotdeauna un fel de “semnalizator” care mă călăuzește. Fie că este electronic, fizic, mental sau în starea de vis. Ghizii noștri și echipa de asistență ne vor conduce întotdeauna la locul în care suntem destinați să fim sau unde avem nevoie să fim. Suntem deja suficient de înțelepți să înțelegem că, coincidențele sunt doar o terminologie umană care să evite dimensiunile superioare. Când suntem întâmpinați de un semn sau de sincronicitate, nu mai există o întrebare; există doar un răspuns. Continue reading “Urme de pași în Nisip!”

Foot Prints in the Sand!

Signposts On The Journey!

by Deano
September 4, 2017  

Every where I tend to go there is always some sort of “signpost“ that guides me. Whether it be electronically, physically, mentally or in the dream state. Our guides and support team will always lead us to where we are meant to be or where we are needed. We are already wise enough to understand that coincidences are just a human terminology to wave away the higher dimensions. When we are greeted by a sign or synchronicity there is no longer a question; there is only an answer. Continue reading “Foot Prints in the Sand!”

Trăind din Inimă

Pentru Asta Suntem Aici

2fad2257a9b5e0f8a239dadc2a66f8b6.jpgDeano
26 Septembrie 2017

Noile energii sunt aici și noi începem să le stăpânim. În timp ce se pare că este foarte ciudat să începem cu ele, odată ce ne-am predat fluxului, devine un loc incredibil de a exista. Continue reading “Trăind din Inimă”

Living from the Heart

It’s What We Are Here For!

By Deano
September 26, 2017

The new energies are here, and we are beginning to master them. Whilst it may seem to be very strange to begin with, once we surrender to the flow, it becomes an incredible place to be. Continue reading “Living from the Heart”