Sfârșitul așa cum îl Știm

Sfârșitul așa cum îl Știm

de30fc32dfa0d4cba7f92ab159d6952dDeano
14 Decembrie 2017

Există un curent puternic de aer proaspăt în atmosferă pe măsură ce continuăm călătoria greoaie la care ne-am angajat cu multe luni în urmă. Din punct de vedere energetic, poate acesta este sfârșitul lumii noastre așa cum o știm. Când ne uităm în urmă și ne amintim, putem să vedem experiența incredibilă de viață de care ne-am lovit. Fiecare dintre noi are o cale unică a vieții, dar în cele din urmă ajungem cu toții la aceeași concluzie. Nu vrem să reluăm lecțiile de viață din nou. Continue reading “Sfârșitul așa cum îl Știm”

The End as We Know it

The End as We Know it

By Deano
December 14, 2017

There is a big waft of fresh air in the atmosphere as we continue the arduous journey we committed to many moons ago.  Energetically perhaps this is the end of our own world as we know it.  When we look back and remember we can see the incredible life experience we have encountered.  Each of us has a unique life path, eventually we all reach the same conclusion.  We don’t want to go through the life lessons again. Continue reading “The End as We Know it”

Urme de pași în Nisip!

Semne pe Parcursul Călătoriei!

c2e02566ffe827159214f55fb9978e35Deano
4 Septembrie 2017

Oriunde am tendința de a merge, acolo există întotdeauna un fel de “semnalizator” care mă călăuzește. Fie că este electronic, fizic, mental sau în starea de vis. Ghizii noștri și echipa de asistență ne vor conduce întotdeauna la locul în care suntem destinați să fim sau unde avem nevoie să fim. Suntem deja suficient de înțelepți să înțelegem că, coincidențele sunt doar o terminologie umană care să evite dimensiunile superioare. Când suntem întâmpinați de un semn sau de sincronicitate, nu mai există o întrebare; există doar un răspuns. Continue reading “Urme de pași în Nisip!”

Foot Prints in the Sand!

Signposts On The Journey!

by Deano
September 4, 2017  

Every where I tend to go there is always some sort of “signpost“ that guides me. Whether it be electronically, physically, mentally or in the dream state. Our guides and support team will always lead us to where we are meant to be or where we are needed. We are already wise enough to understand that coincidences are just a human terminology to wave away the higher dimensions. When we are greeted by a sign or synchronicity there is no longer a question; there is only an answer. Continue reading “Foot Prints in the Sand!”