VOI Sunteți Iubiți …

Ascensionând … 

37c7e9c24dfe00cee40e786e5ba0bb93Kara Schallock
27-Nov-2017

Dacă simțiți multă activitate în jurul chakrelor Inimii, Inimii Superioare și Plexului Solar, aceasta se datorează faptului că a avut loc o activare masivă care afectează aceste chakre. Vă ajută ca deciziile să fie concentrate mai mult pe orientarea și sentimentul vostru decât să luați decizii bazate exclusiv pe intelectul vostru, care se bazează pe cine ați fost și nu pe cine sunteți acum. Această activare se poate manifesta fizic în multe moduri diferite; unii o experimentează ca palpitații, schimbări ale somnului, epuizare și o multitudine de alte căi. Continue reading “VOI Sunteți Iubiți …”

YOU are loved

Ascending…

Kara Schallock
27-Nov-2017 

If you feel much activity around your Heart, High Heart and Solar Plexus chakras, it is because there has been a massive activation affecting these chakras. It helps your choices be more centered around your guidance and feeling than making decisions based solely in your intellect, which is based on who you have been and not on who you are now. This activation can manifest physically in many different ways; some experience it as heart palpitations, sleep changes, exhaustion and a myriad of other ways. Continue reading “YOU are loved”

Fiți Războinicul Iubirii

Fiți Războinicul Iubirii

e47c94a48fa5d4a0041ba6930ad3bef3Kara Schallock
04-Nov-2017

Dacă vreți cu adevărat să evoluați, trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru totul în viața voastră; pentru că totul din viața voastră sunt creațiile voastre. Ați creat totul din viață prin energia și gândurile voastre (gândurile sunt energie, la fel ca și voi). Apoi proiectați în lume tot ceea ce sunteți, care apoi se reflectă înapoi. Acesta este un cadou pentru că atunci puteți face alegeri conștiente bazate pe cine sunteți cu adevărat … dacă aceasta este alegerea voastră. Desigur, dacă doriți să rămâneți în aceeași dinamică, nu faceți nici o schimbare. Totuși, dacă nu faceți schimbări, vă poate menține în durere, indiferent dacă este emoțională, mentală sau fizică. Continue reading “Fiți Războinicul Iubirii”

Be the Warrior of Love

Be the Warrior of Love

Kara Schallock
04-Nov-2017

If you truly desire to evolve, you must take Responsibility for all in your life; for all in your life are your own creations. Everything in your life you have created through your energy and thoughts ( thoughts are energy, as is all of you). You then project all that you are out into the world, which is then reflected back to you. This is a gift for then you can make aware choices that are based in who you really are…if that is your choice. Of course, if you want to stay in the same dynamic, you make no changes. However, not making changes can keep you in pain, whether that is emotional, mental or physical. Continue reading “Be the Warrior of Love”