Amintește-ți Cine Ești

Amintește-ți Cine Ești și Lasă mai Multă Lumină să Strălucească67271f20468995e76b046b51af8457c0

Lauren Marie 
March 16, 2018

După ce ai umblat adânc în focurile propriei distrugeri,
Ai apărut.
Ai mutat munți, pământul tremurând sub tine, lăsând tsunami în urma ta
Și ai eliberat ani de teamă din corpul tău
Uneori liniștit
Uneori violent, Continue reading “Amintește-ți Cine Ești”

Advertisements

Remember Who YOU Are

Remember Who YOU Are, and Let More Light Shine In

Lauren Marie 
March 16, 2018

After walking headlong into the fires of your own destruction
You have emerged
You moved mountains, ground shaking beneath you, tsunamis in your wake
And released years of fear from your body
Sometimes quietly
Sometimes violently, Continue reading “Remember Who YOU Are”