Mergând în Interiorul Inimii

Unind Cerul & Pământul ~ Mergând în Interiorul Inimii

dff51f90002d49bc700642b3e4402302Caroline Yazi
17 Septembrie 2017

Nu vă treziți din punct de vedere spiritual pentru a depăși acest plan de existență. Vă treziți ca să întrupați spiritul. Ascensionați pentru a descensiona; veți uni Raiul și Pământul în spațiul inimii voastre și veți radia esența voastră adevărată în lume. Continue reading “Mergând în Interiorul Inimii”

Going Within The Heart

Uniting Heaven & Earth ~ Going Within The Heart

By Caroline Yazi
September 17, 2017

You don’t wake up spiritually to transcend this plane of existence. You awaken to embody your spirit. You ascend to descend; you unite Heaven and Earth in your heart space and radiate your true essence out into the world. Continue reading “Going Within The Heart”

Eu Renunț!!!

Eu Renunț!!! ~ Îndepărtarea de ceea ce nu Mai Servește Iubirii

renunț.pngSanna Tärnström
09/01/2017

Eu renunț!!!

Noaptea trecută am avut suficient … Dar nu a fost sentimentul ce l-am avut de sute de ori … Când dezgolită în lumina lunii, dezbrăcată de toată energia și scânteia, în genunchi, plângând în mijlocul nopții …. Întrebam universul meu, DE CEEE ?! Continue reading “Eu Renunț!!!”

I Quit!

I Quit!!! ~ Walking Away From What No Longer Serves Love

By Sanna Tärnström
09/01/2017

I quit !!!

Last night I had enough… But it wasn’t the feeling like the other hundreds of times… Where I naked in the moon light , stripped of all my energy and spark, on my knees, crying my heart out in the middle of the night…. Asking my universe, WHYYY?!  Continue reading “I Quit!”