Unde ne Aflăm în Călătoria Ascensiunii

Unde ne Aflăm în Călătoria Ascensiunii

Natalia Alba
7 Septembrie 2018 

Image may contain: text Continue reading “Unde ne Aflăm în Călătoria Ascensiunii”

Tot ce Trăiți, vă Învață Ceva

Tot ce Trăiți, vă Învață Ceva

Natalia Alba
18 August 2018

39388054_1113174555474418_6851484246083633152_n

Preaiubiți Emisari ai Luminii,

După cum deja știți, încă trecem printr-o fază de integrare profundă, în care mulți dintre noi coborâm mai multă Lumină din Sinele nostru Dumnezeiesc pentru a fi capabili să ancorăm această cunoaștere cosmică nouă, în sinele nostru uman ca să ajutăm în continuare. Aceasta este o fază sacră pentru cei care întrupează, în mod unic, noi aspecte ale misiunii lor și a vă onora unde sunteți, chiar dacă există mai multă tăcere decât răspunsuri pe care le caută sinele egotic, este esențial, pentru că numai în această tăcere putem găsi în sfârșit claritatea necesară pentru a înțelege ceva ce este nou pentru noi și care nu este ușor de digerat pentru sinele nostru limitat.

Continue reading “Tot ce Trăiți, vă Învață Ceva”

Everything you are Experiencing is Teaching you Something

Everything you are Experiencing is Teaching you Something

Natalia Alba
August 18, 2018

39388054_1113174555474418_6851484246083633152_n

Beloved Light Emissaries,

As you already know, we are still passing through a phase of deep integration, in which many of us are descending more Light from our God Self to be able to anchor this new cosmic knowledge within our human self to be of further assistance. This is a sacred phase for those who are embodying, in their unique way, new aspects of their mission, and honoring where you are, even though there is more silence than the answers the egoic self searches, is pivotal, for only in this silence is that we can finally find the clarity required to understand something that is new for us and that it is not easy for our limited self to digest. Continue reading “Everything you are Experiencing is Teaching you Something”

Un Moment foarte Special

Un Moment foarte Special

37956032_1092843544174186_1193866660495228928_n

Natalia Alba
3 August 2018

Preaiubiți Emisari ai Luminii,

Așa după cum mulți dintre voi deja experimentați, în timpul acestei faze intense și transformative, există mulți care încep să coboare noi aspecte ale misiunii lor sufletești, pentru că, cu cât lucrăm mai mult la sinele nostru egotic, eliberând straturi vechi, precum și obiceiuri / tipare, cu atât mai mult vom permiteca aceste aspecte să fie integrate pe deplin în ființa noastră.

Continue reading “Un Moment foarte Special”

A very Special Moment

A very Special Moment

37956032_1092843544174186_1193866660495228928_n

Natalia Alba
August, 3, 2018

Beloved Light Emissaries,

As many of you are already experiencing, during this intense and transformative phase, there are many who are beginning to descend new aspects of their soul mission for the more we work on our egoic self, releasing old layers as well as habits/patterns, the more that we will be allowing these aspects to be fully integrated within our being. Continue reading “A very Special Moment”