Durerea Eliberării în Iubire

Durerea Eliberării în Iubire

Raianna Shai
21  Ianuarie 2019

86fdbf56-afb1-4630-9b16-c7b2312d2d79 Continue reading “Durerea Eliberării în Iubire”

The Pain of Letting Go Into LOVE

The Pain of Letting Go Into LOVE

By Raianna Shai
January 21, 2019

86fdbf56-afb1-4630-9b16-c7b2312d2d79 Continue reading “The Pain of Letting Go Into LOVE”

A IUBI este întotdeauna o Alegere

A IUBI este întotdeauna o Alegere

Raianna Shai
24 Mai 2018

180 Art by Regina Lord of Creative Kismet

Nu este ușor să fii aici. Nu este ușor să fii într-un corp uman, într-o lume 3D.

Poate te simți pierdut uneori. Speriat și singur. Poți pierde orice speranță de a-ți găsi întotdeauna calea înapoi spre iubire, înapoi la tine.
Continue reading “A IUBI este întotdeauna o Alegere”

LOVE is Always a Choice

LOVE is Always a Choice

Raianna Shai
May 24, 2018

Art by Regina Lord of Creative Kismet

It’s not easy being here. It’s not easy being in a human body, in a 3D world.

You may feel lost sometimes. Scared and alone. You may lose all hope of ever finding your way back to love, back to you. Continue reading “LOVE is Always a Choice”