TU ești cel pe care îl Așteptai

TU ești cel pe care îl Așteptai

Raphael Awen
April 17, 2018

school-1822565__340

Tu ești cel pe care l-ai așteptat.

Prin însăși natura noastră, ne înscriem la imagini diferite ale realității și apoi aceste imagini se manifestă în viața noastră ca “dovadă” a realității noastre. Continue reading “TU ești cel pe care îl Așteptai”

YOU are the One you’ve been Waiting for

YOU are the One you’ve been Waiting for

Raphael Awen
April 17, 2018

school-1822565__340

You are the one you’ve been waiting for.

By our very nature, we subscribe to different pictures of reality and then these pictures manifest in our lives as ‘proof’ of our reality. Continue reading “YOU are the One you’ve been Waiting for”

Momentul Următor este o Pagină Goală

Momentul Următor este o Pagină Goală

Raphael Awen
7 Martie 2018

Azi, ca orice moment următor, este o pagină goală.

Există un impuls al credințelor și valorilor voastre care se rostogolește ca un tren pe o șină uzată din interiorul vostru, ținută pe loc de părți ale voastre, care vor umple acea pagină goală dacă permiteți, dar înainte de orice moment, următoarea clipă, în esența sa este întotdeauna o pagină goală. Continue reading “Momentul Următor este o Pagină Goală”

The Next Moment is a Blank Slate

The Next Moment is a Blank Slate

sunrise-1634197__340

Raphael Awen
March 7th, 2018

Today, like any next moment, is a blank slate.

There is the momentum of your beliefs and values rolling like a train down a well worn track inside of you, held in place by parts of you, that will fill that blank slate if you allow it to, but prior to any moment, the next moment, in its essence is always a blank slate. Continue reading “The Next Moment is a Blank Slate”