IUBIȚI-I Necondiționat

IUBIȚI-I Necondiționat

Sophie Gregoire
22.05.2018
ec28c39f154b156f282acd15ac2c7fd9

Iubiți-i neconditionat. Iubiți-i asa cum sunt, pentru că au dreptul să-și trăiasca propria călătorie și să treacă prin proprii lor pași, lucruri si bucurie.

Iubiți-i necondiționat, chiar dacă acest lucru înseamnă că mergeți mai departe pentru că astăzi, versiunile voastre de iubire sunt diferite și ceea ce ei caută, nu este ceea ce voi doriți.
Continue reading “IUBIȚI-I Necondiționat”

LOVE Them Unconditionally

LOVE Them Unconditionally

Sophie Gregoire
22.05.2018

ec28c39f154b156f282acd15ac2c7fd9

Love them Unconditionally. Love them as they are, because they have the right to live their own journey and to go through their own steps, and things, and joy. 

Love them unconditionally, even if this means moving on because today, your versions of love are different, and what they seek is not what you want.  Continue reading “LOVE Them Unconditionally”

O Poveste despre Timp, Iertare & IUBIRE

O Poveste despre Timp, Iertare & IUBIRE

Sophie Gregoire
13 Mai 2018

9f0d9b5ea08e9dc82acb539f93b0ea01

Atunci când ai găsit iubire pentru cei care te-au rănit cel mai mult, cei care au lăsat cele mai multe cicatrici pe pielea ta și au dezamăgit cel mai puternic lumina ochilor tăi, că este un partener, mama ta sau tatăl tău sau oricine din apropierea sufletului tău – Poți simți bucuria cunoașterii că Inima a deschis drumuri.
Continue reading “O Poveste despre Timp, Iertare & IUBIRE”

A TALE of Time, Forgiveness & LOVE

A TALE of Time, Forgiveness & LOVE

Sophie Gregoire
May 13th, 2018

9f0d9b5ea08e9dc82acb539f93b0ea01

When you’ve found Love for those who Hurt you the most, those who left the most scars on your skin and disappointed to the deepest the light of your eyes, would they be a mate, your mother your father or any of your soul — you can feel the joy of knowing that the Heart has opened loads. Continue reading “A TALE of Time, Forgiveness & LOVE”

Procesarea Emoțiilor

Procesarea Emoțiilor … fără Așteptări Mari sau Urmărire

83704009bed547f716f00490818e1abb

Sophie Gregoire
4 Mai 2018

Există o linie fină pe care o găsim în timp ce navigăm prin Călătoria Flăcărilor Gemene.

Permițând sentimentele să se înalțe, ascultându-le, lăsându-le să curgă prin inimă, contează și eliberarea greutății și ea trebuie să aibă loc pentru că permite vindecarea inimii și progresul călătoriei. Continue reading “Procesarea Emoțiilor”

Processing the Feelings … Yet not Growing Expectations or Chasing

Processing the Feelings … Yet not Growing Expectations or Chasing

Sophie Gregoire
May 4th, 2018

There is a fine line to find as we navigate the Twin Flame Journey. 

Allowing feelings to surface, listening to them, letting them flow through the heart as well as releasing the heaviness matters and « should » be done as it allows the healing of the heart and the progression of the journey. Continue reading “Processing the Feelings … Yet not Growing Expectations or Chasing”