Învățați să trăiți Viața necondiționată

Evenimentul: Învățați să trăiți Viața necondiționată

The Event: Learning to live the unconditional Life

Schimbările care au loc în prezent sunt dincolo de tot ceea ce am văzut și am experimentat înainte. Mulți așteaptă “Evenimentul”. Energiile curente sunt provocatoare din nou. Cu toate acestea, potențialul de salturi cuantice pe noul pământ nu a fost niciodată mai mare. Continue reading “Învățați să trăiți Viața necondiționată”

Learning to live the unconditional Life

The Event: Learning to live the unconditional Life

by Vera
Apr 6, 2018

The shifts happening at the moment are beyond anything we have seen and experienced before. Many are waiting for “the Event”. The current energies are challenging yet again. Nevertheless, the potential for quantum leaps into new earth has never been bigger.

Continue reading “Learning to live the unconditional Life”

Cu Trenul de Viteză – Calea Resurecției

Cu Trenul de Viteză – Calea Resurecției

On the Speedtrain – the Resurrection PathwayVera
Mar 21, 2018

Frecvențele ajung la noi înălțimi. Avem de-a face cu furtuni solare și cutremure, care reflectă de fapt starea noastră de a fi în interior. Suntem într-un tren de viteză spre manifestarea Noului Pământ și a Uniunii Sacre. Suntem în mijlocul portalului uriaș de trezire. Continue reading “Cu Trenul de Viteză – Calea Resurecției”

On the Speedtrain – the Resurrection Pathway

On the Speedtrain – the Resurrection Pathway

by Vera
Mar 21, 2018 

On the Speedtrain – the Resurrection Pathway

The frequencies are reaching new heights. We are dealing with geostorms, and earthquakes, that actually reflect our state of being within. We are sitting in a speedtrain to New Earth manifestation and Sacred Union. We are in the middle of a huge resurrection gateway. Continue reading “On the Speedtrain – the Resurrection Pathway”