Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …

Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …

708f8f961c8c3f4a77c39a3172ebc3b4

Vera
18 Feb 2018

Doar pentru că intuiția și conștiința mea sunt intacte pentru a primi și de a transmite informații ce vin prin mine, ce este relevant pentru noi toți în procesul de ascensiune, și doar pentru că eu trăiesc o viață în afara a ceea ce noi numim dimensiunea a treia, nu înseamnă că am înțeles totul și că mi-am dat seama totul și navighez pe un val de iubire și bucurie continuă … Continue reading “Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …”

Me too! We are all in this together…

Me too! We are all in this together…

by Vera
Feb 18, 2018
Me too! We are all in this together…

Just because my intuition and consciousness are intact to receive and transmit information to come through me, that is relevant for us all in the ascension process, and just because I am living a life outside of what we would call the third dimension, does not mean that I’ve got it all figured out and that I am surfing on a constant love and bliss wave ….. Continue reading “Me too! We are all in this together…”

Totul în Interiorul Minții

Totul în Interiorul Minții – Conștiință a Unității, venim!

Vera
13 Feb 2018

All inside the Head – Unity Consciousness here we come!

Experiențe destul de intense în acest moment, nu? Vom trece prin spirale de gândire fără sfârșit, atacuri de anxietate, programe vechi ale egoului, legate de agresiune, control, manipulare, frustrare, dezamăgiri etc. Avem un timp dificil în care să ne concentrăm, iar de multe ori ne simțim deconectați. Avem cele mai ciudate pofte alimentare, multă nevoie de odihnă, neștiind ce să facem cu noi înșine, vise lucide, dureri de cap intense, ochii încețoșați ca niciodată înainte, și întregul corp este doar ca un bolnav cu cele mai sălbatice simptome, piele cu probleme, infecții, gripă de ascensiune, bufeuri la cald și la rece etc. Și mintea noastră este pierdută fără speranță, tot ce poate crede este: Ce naiba se întâmplă??? Unde este ieșirea de urgență? Continue reading “Totul în Interiorul Minții”

All inside the Head

All inside the Head – Unity Consciousness here we come!

by Vera
Feb 13, 2018

All inside the Head – Unity Consciousness here we come!

Pretty intense experiences at the moment, huh? We are going through seemingly endless thought spirals, anxiety attacks, big old ego programs related to aggression, control, manipulation, frustration, disappointments etc. We have a hard time to focus, often feel disconnected. We have weirdest food cravings, a lot of need to rest, not knowing what to do with ourselves, lucid dreaming, intense headaches, the eyes blurry as never before, and the whole body is just going berserk with wildest symptoms, skin break-outs, infections, ascension flu, hot and cold flashes etc. And our mind is hopelessly lost, all it can think is: WTF??? Where is the emergency exit? Continue reading “All inside the Head”

Întoarcerea Divinului Masculin

Transformarea Egoului – Întoarcerea Divinului Masculin

Vera
4 Feb 2018 

Ego Transformation – The Return of the Divine Masculine
Din 1 ianuarie, experimentăm o accelerare a energiilor. A ajuns Divinul Masculin rapid, direct, tăios și “nemilos”. Această energie este într-adevăr ceva cu care trebuie să ne obișnuim. Zilele în care mergeam la viteza proprie și plutind s-au terminat. Voința liberă bazată pe nevoile ego-ului nu mai are nici o șansă să reziste acestei energii. Ne confruntăm cu vechile tipare masculine imature. Declanșatoarele sunt intense, dar diferite de modul în care le-am experimentat ​​când vindecam vechile răni feminine. Ne pregătim pentru o întrupare completă a uniunii sacre din interior. Continue reading “Întoarcerea Divinului Masculin”

The Return of the Divine Masculine

Ego Transformation – The Return of the Divine Masculine

by Vera
Feb 4, 2018 

Ego Transformation – The Return of the Divine Masculine

Since January 1, we are experiencing an acceleration of the energies. The fast moving, direct, sharp and “merciless” Divine Masculine has arrived. This energy is really something to get used to. The days of just going our own speed and floating around are over. Free will based on ego needs has no chance to resist this energy. We are confronted with the old immature masculine patterns. The triggers are intense, yet different to how we experienced it when we were healing the old feminine wounds. We are preparing for full embodiment of the sacred union within. Continue reading “The Return of the Divine Masculine”

Narcisiștii Spirituali și Propaganda lor Falsă de Lumină

Narcisiștii Spirituali și Propaganda lor Falsă de Lumină

Spiritual Narcissists and their False Light Propaganda

de Eric Raines și Vera Ingeborg

Pe măsură ce frecvențele cresc tot mai înalte, vechiul sistem – bazat pe energiile alimentate din exterior, devin din ce în ce mai creative pentru a-și menține sursa energetică. Tehnologia implantului ajută la distragerea comunității spirituale de la esență. Ultima strategie: Implantarea și manipularea oamenilor cu tipare de ego narcisistic în a crede că guvernează procesul de ascensiune. Continue reading “Narcisiștii Spirituali și Propaganda lor Falsă de Lumină”

Spiritual Narcissists and their False Light Propaganda

Spiritual Narcissists and their False Light Propaganda

Spiritual Narcissists and their False Light Propaganda

By Eric Raines and Vera Ingeborg

As frequencies rise higher and higher, the old system – based on feeding energies from externally becomes more and more creative to keep its energetic nutrition going. Implant technology helps to distract the spiritual community from the essence. The latest strategy: Implanting and manipulating people with narcissistic ego patterns into believing they are governing the ascension process. Continue reading “Spiritual Narcissists and their False Light Propaganda”