Wonderful Wordless World (81)

Zebras

Continue reading “Wonderful Wordless World (81)”

Advertisements

Faces of Love (111)

The Ocean

Continue reading “Faces of Love (111)”

A little bit of Heaven (18)

Moldoveanu Peak

Continue reading “A little bit of Heaven (18)”

Faces of Love (38)

A Dance of Love 

Continue reading “Faces of Love (38)”

Înțelepciunea VOASTRĂ Dorește să fie Câștigată

Înțelepciunea VOASTRĂ Dorește să fie Câștigată

Natalie Sophia 
20 Iunie 2018

bigstock-Fashionable-lady-on-the-sea-st-85112015

Înțelepciunea nu vine de undeva din afara noastră.

Nu se găsește întotdeauna în paginile unei cărți sau într-un fel de alt concept pe care nu putem să-l articulăm. Chiar și acele informații vin dintr-un fel de sursă. 

Continue reading “Înțelepciunea VOASTRĂ Dorește să fie Câștigată”

YOUR Wisdom is Longing to be Gained

YOUR Wisdom is Longing to be Gained

Natalie Sophia 
June 20, 2018

bigstock-Fashionable-lady-on-the-sea-st-85112015

Wisdom does not come from somewhere outside of us.

It is not always found within the pages of a book or through some other far out concept that we cannot articulate. For even those mediums come from a source of sorts. Continue reading “YOUR Wisdom is Longing to be Gained”

Mystery Blogger Award (2)

Mystery Blogger Award

mystery-bloggers Continue reading “Mystery Blogger Award (2)”

Fiți Prieteni

Fiți Prieteni

Buletin #805
8 Iunie 2018

56af15607b37e43ec83479877f287eef

O notiță de la Neale…

Dragii Mei Prieteni …

Sper și am încredere că viața voastră a fost minunată în această săptămână. Permiteți-mi să spun ce important este să fiți prieteni.

Fiți prieteni cu toata lumea.

Continue reading “Fiți Prieteni”

Let’s Be Friends 

Let’s Be Friends

Bulletin #805
June 8, 2018

56af15607b37e43ec83479877f287eef

A Note from Neale…

My Dear Friends…

I hope and trust that your life has been wonderful this week. Let me say that the important thing is to be friends.

Be friends with everybody. Continue reading “Let’s Be Friends “

Înțelesul Sacru al Piramidei

Înțelesul Sacru al Piramidei

Tanaaz 

sacred-meaning-of-pyramid

Image Source

Intrați într-un magazin de cristale și în mod sigur veți vedea forme de piramidă în vârful grămezii de cristale, piramidă din orgon sau chiar cristale modelate în forma unei piramide.

Acest lucru nu se datorează doar faptului că piramidele reprezintă o formă frumoasă, dar aici există un simbolism profund care se întoarce cu secole în urmă, tot drumul înapoi la vechii egipteni și dincolo de ei.

Continue reading “Înțelesul Sacru al Piramidei”